Przepisy o ochronie prywatności

GGZonline traktuje Twoje dane jako poufne zgodnie z ustawą AVG (zwaną również “ustawą o prywatności”). Wszystkie Twoje dane, które nam udostępniasz, nie będziemy wykorzystywać inaczej niż do zamierzonych celów.

Bez Twojej zgody nie będziemy udostępniać informacji o Tobie innym podmiotom. Również inne osoby nie mogą żądać informacji od GGZonline bez Twojej zgody.

W przypadku klientów dotyczy to również wszelkich bliskich. Muszą oni być również upoważnieni przez klienta do żądania informacji w jego imieniu, jeśli jest to konieczne.

Klienci zawsze mogą poprosić o wgląd do swoich akt. Możliwe jest również uzyskanie kopii pliku. O możliwości zapytaj pisząc na adres info@ggzonline.nu. Możesz również skorzystać z tego adresu e-mail, aby zadać wszelkie inne pytania dotyczące wykorzystania Twoich danych.

Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie Prywatności.