Informatie voor verwijzers (huisartsen)

GGZonline: Dé online GGZ aanbieder!

Wij werken landelijk en zijn er voor iedereen met klachten op het gebied van onder andere depressie, angst, dwang en/of psychotrauma (PTSS). Wij willen iedereen – zonder wachttijden – een passende en effectieve online behandeling bieden bij een van onze betrokken en goed gekwalificeerde medewerkers. GGZonline is erkend als specialistische GGZ instelling door het Ministerie van VWS. Door onze cliënten werden wij over mei 2023 gewaardeerd met het mooie rapportcijfer 9,0! 

Landelijk werkend online behandelcentrum voor de Specialistische Geestelijke Gezondheid Zorg.

GGZonline is een landelijk  werkend online behandelcentrum voor de Specialistische Geestelijke Gezondheid Zorg. Praktisch gezien zal GGZonline ook Basis GGZ behandelingen aanbieden, daar soms de overgang van SGGZ naar BGGZ of andersom in het belang van de cliënt gewenst is.

Ministerie van VWS erkend

GGZonline is door het Ministerie van VWS erkend en heeft een WTZi vergunning met AGB code 22221101. GGZonline biedt een volledige online diagnostiek en behandeling aan cliënten met een vermoeden van een psychische aandoening. Voorwaarde voor een aanvraag voor een behandeling bij GGZonline is een verwijsbrief van de huisarts of psychiater voor Specialistische GGZ.

Wie komt er in aanmerking?

Iedere cliënt met een verwijsbrief voor GGZ kan zich online aanmelden voor een behandeling. Deze verwijsbrief kunt als verwijzer ( huisarts) voor de client verzorgen. Deze verwijsbrief kan via Zorgdomein geüpload worden bij GGZonline.

Zorgdomein

GGZonline werkt samen met Zorgdomein. Deze verwijsbrief kan via Zorgdomein geüpload worden bij GGZonline.

Hoe gaan wij te werk

GGZonline brengt alle psychische klachten van de cliënt in kaart, zodat de zorgvraag en zorgzwaarte van de cliënt direct duidelijk zijn. Wij maken hiervoor gebruik van triage en verschillende beslisbomen. Waar nodig betrekken wij ook het systeem van de cliënt bij de diagnostiek.

Nadat de diagnostiek is uitgevoerd, bespreekt GGZonline de resultaten met de cliënt en bepreekt de psycholoog meteen het behandelprogramma en worden de eerste behandelingen ingepland. GGZonline blijft de verwijzer goed op de hoogte houden. GGZonline stuurt het eindverslag door naar de huisarts of de psychiater (als die de verwijzer is).

Daar waar mogelijk is maakt de psycholoog met de client een behandelprogramma voor een intensieve behandeling, d.w.z. 2 behandelsessies per week. Hierdoor wordt de behandelduur verkort en wordt er een beter behandelresultaat bereikt.

Nieuw! Basis GGZ als aanvulling op onze zorgpaden in de Specialistische GGZ!

Mooi nieuws, vanaf nu bieden wij naast Specialistische GGZ ook Basis GGZ aan.

Wij hebben hierdoor nu een compleet aanbod én de expertise om waar nodig op te schalen naar Specialistische GGZ, of juist

af te schalen naar Basis GGZ. We sluiten daarbij aan op het landelijk beleid voor wat betreft passende zorg: de zorgmiddelen inzetten die nodig zijn, maar niet meer dan nodig is.

Het voordeel voor jou als verwijzer? Dat je zowel voor Specialistische als Basis GGZ naar ons doorverwijst. Mocht tijdens de diagnostiek blijken dat op- of afschaling nodig is, krijg je van ons hierover bericht en er hoeft geen nieuwe verwijzing te worden gemaakt.

Het verwijstraject en de terugkoppeling hiervan blijft ongewijzigd.

Voordelen van GGZonline

>Kortere wachtlijst
>Intensieve behandeling (2 sessies per week) is mogelijk
>Geen reistijd voor cliënt
>Behandelingen online is ook mogelijk in de avonduren en gedurende de weekenden

behandeling bij ggzonline | informatie

Heeft u als verwijzer meer informatie nodig?

Neem vandaag nog contact met ons op.