Informatie voor verwijzers

GGZonline: Dé online GGZ aanbieder!

Wij werken landelijk en zijn er voor iedereen met klachten op het gebied van depressie, angst, dwang en/of psychotrauma (PTSS). Wij willen iedereen – zonder wachttijden – een passende en effectieve online behandeling bieden bij een van onze betrokken en goed gekwalificeerde medewerkers. GGZonline is erkend als specialistische GGZ instelling door het Ministerie van VWS.  

Basis én Specialistische GGZ

Wij hebben een compleet aanbod én de expertise om waar nodig op te schalen naar Specialistische GGZ, of juist af te schalen naar Basis GGZ. We sluiten daarbij aan op het landelijk beleid voor wat betreft passende zorg: de zorgmiddelen inzetten die nodig zijn, maar niet meer dan nodig is.

Het voordeel voor jou als verwijzer? Dat je zowel voor Specialistische als Basis GGZ naar ons doorverwijst. Mocht tijdens de diagnostiek blijken dat op- of afschaling nodig is, krijg je van ons hierover bericht en er hoeft geen nieuwe verwijzing te worden gemaakt.

Het verwijstraject en de terugkoppeling hiervan blijft ongewijzigd.

Verwijsbrief

GGZonline is te vinden op Zorgdomein. U kunt ons vinden bij angst-of stemmingsklachten. Dit geldt voor zowel basis als specialistische GGZ. Wij hebben 1 landelijke instelling en zijn te herkennen aan ons blauwe logo. Zodra wij een verwijzing hebben ontvangen via Zorgdomein neemt een van onze psychologen binnen enkele werkdagen telefonisch contact op met de cliënt.

Maakt u als verwijzer geen gebruik van Zorgdomein? Neem dan contact met ons op via huisartsen@ggzonline.nu.

Het proces

GGZonline brengt alle psychische klachten van de cliënt in kaart, zodat de zorgvraag en zorgzwaarte van de cliënt direct duidelijk zijn. Wij maken hiervoor gebruik van triage en verschillende inclusie- en exclusiecriteria. Waar nodig betrekken wij ook het systeem van de cliënt bij de diagnostiek en behandeling.

Nadat de diagnostiek is uitgevoerd, bespreekt GGZonline de resultaten met de cliënt en stelt de psycholoog samen met de cliënt het behandelplan op en worden de eerste behandelingen ingepland. GGZonline blijft de verwijzer goed op de hoogte houden.

GGZonline stuurt ook bij toestemming van de cliënt het eindverslag door naar de verwijzer. Daar waar mogelijk en gewenst is maakt de psycholoog met de cliënt een behandelplan voor een intensieve behandeling, dan kan bijvoorbeeld 2 behandelsessies per week zijn. Hierdoor wordt de behandelduur verkort en wordt er een beter behandelresultaat bereikt.

Heeft u als verwijzer meer informatie nodig?

Neem vandaag nog contact met ons op.