GGZonline zoekt leden voor de Cliëntenraad

De Cliëntenraad van GGZonline

GGZonline streeft er voortdurend naar onze cliënten een passende en effectieve -behandeling te bieden, waarbij het resultaat voor de cliënt voorop staat.
Daarom zijn wij continue bezig om de dienstverlening van onze organisatie te verbeteren. Dit is dan ook één van de reden dat wij een Cliëntenraad hebben opgericht.

De Cliëntenraad van GGZonline behartigt de belangen van de cliënten en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening.

Wat doet de Cliëntenraad van GGZonline

Zowel de client als de familie zijn in de raad vertegenwoordigd. De leden van de Cliëntenraad praten mee over de koers van GGZonline en over ons beleid. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies en dragen zo bij aan de voortdurende ontwikkeling van onze organisatie en de zorg die we leveren. 

GGZonline is een 100% online werkende organisatie. Zo ook werkt de Cliëntenraad volledig online. 

Lid van de Cliëntenraad zijn: (ex-) cliënten, naasten van cliënten, of personen met een specifieke deskundigheid.

De taken van de Cliëntenraad:

  • Gezamenlijk met de overige leden adviesaanvragen van het bestuur en directie bestuderen, analyseren en beoordelen. Vaak is het zo dat er instemming wordt gevraagd aan de Cliëntenraad, voordat een besluit wordt doorgevoerd.
  • Beoordelen van door het management voorgelegde zaken die direct of indirect te maken hebben met het goed functioneren van de organisatie.
  • Deelname aan online vergaderingen van de Cliëntenraad en aan eventuele werkgroepen en projecten.
  • Contact houden en overleggen met de directie/Raad van Bestuur. 

Online GGZ

Meer informatie of geïnteresseerd?

Lijkt het u interessant en waardevol om lid te worden van de Cliëntenraad, of heeft u nog vragen?  Neem dan contact met ons op.