Informatie over tarieven en vergoedingen

GGZonline biedt specialistische niet gecontracteerde geestelijke gezondheidszorg die onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar valt en werkt zonder wachtlijsten. Dit houdt in dat u altijd recht heeft op een (al dan niet gedeeltelijke) vergoeding wanneer u een Nederlandse zorgverzekeringspolis heeft. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw zorgverzekeraar en polis. GGZonline berekent 94% van de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven.

Heeft u een volledige restitutiepolis, dan worden de kosten van GGZonline volledig vergoed. Heeft u een natura polis, dan moet u rekening houden met een eigen bijdrage.

U krijgt als cliënt maandelijks een factuur voor de gesprekken die u heeft gehad. Deze factuur vermeldt de prestatiecodes van deze gesprekken. De meest voorkomende prestatiecodes bij GGZonline zijn de CO0652 (voor een intakegesprek bij een WO-psycholoog van 75 minuten) en de CO0717 (voor een behandelgesprek bij een WO-psycholoog van 75 minuten). *

U betaalt de factuur en kunt deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar om een vergoeding te krijgen.

*De prestatiecodes kunnen per behandelaar, duur van het gesprek variëren. Ook de toepasselijke setting kan verschillen.  Klik hier voor meer prestatiecodes
Binnen GGZonline ontvangt u de zorg binnen de setting Ambulant – Setting III. Daarbinnen wordt afhankelijk van uw zorgvraag monodisciplinaire of multidisciplinaire zorg in gezet. Mocht u willen weten hoeveel onder uw polis wordt vergoed, dan kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Tarieven 2023

Per 1 januari 2024 heeft GGZonline een contract
met CZ.