Informatie over tarieven en vergoedingen

GGZonline biedt specialistische niet gecontracteerde geestelijke gezondheidszorg die onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar valt en werkt zonder wachtlijsten. Dit houdt in dat u altijd recht heeft op een (al dan niet gedeeltelijke) vergoeding wanneer u een Nederlandse zorgverzekeringspolis heeft. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw zorgverzekeraar en polis. GGZonline berekent 94% van de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven.

Heeft u een volledige restitutiepolis, dan worden de kosten van GGZonline volledig vergoed. Heeft u een natura polis, dan moet u rekening houden met een eigen bijdrage.

U krijgt als cliënt maandelijks een factuur voor de gesprekken die u heeft gehad. Deze factuur vermeldt de prestatiecodes van deze gesprekken. De meest voorkomende prestatiecodes bij GGZonline zijn de CO0652 (voor een intakegesprek bij een WO-psycholoog van 75 minuten) en de CO0717 (voor een behandelgesprek bij een WO-psycholoog van 75 minuten). *

U betaalt de factuur en kunt deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar om een vergoeding te krijgen.

*De prestatiecodes kunnen per behandelaar, duur van het gesprek variëren, maar ook de toepasselijke setting verschillen. Zie onderstaande link voor meer prestatiecodes.
Binnen GGZonline ontvangt u de zorg binnen de setting Ambulant – Setting III. Daarbinnen wordt afhankelijk van uw zorgvraag monodisciplinaire of multidisciplinaire zorg in gezet. Mocht u willen weten hoeveel onder uw polis wordt vergoed, dan kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Wil je contact met een online psycholoog?

Heb je klachten die duiden op depressie of een angststoornis? Plan dan een gratis gesprek in met een van onze psychologen, of meld je direct aan. Geen wachtlijst.