Veelgestelde vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Voor het overzicht hebben wij de meest gestelde vragen verdeeld in categorieën. Zit u vraag & antwoord er toch niet bij, neem dan gerust contact met ons op.

Behandelingen

Online behandeling, kan dat wel als de psycholoog en de cliënt elkaar niet 'in levende lijve' zien?

Lange tijd is gedacht dat de therapeut de cliënt in het echt moest zien om tot een goede diagnose en behandeling te komen. Hierin zijn al enkele jaren geleden nieuwe inzichten gekomen.

Face-to-face contact via een beeldscherm is gebleken net zo effectief te zijn. Bijkomstig voordeel bij GGZonline: zelf je tijdsstip (eventueel zelfs ‘s avonds of in het weekeinde) kunnen kiezen, maakt het mogelijk dat je op het moment, waarop het jou uitkomt, in je eigen omgeving dieper op vragen in kan gaan.

Ook hoef je jezelf geen zorgen te maken dat je na het gesprek nog op de fiets, in het openbaar vervoer of in de auto moet stappen. GGZonline verzorgt uitsluitend online behandelingen. Je kunt daarvoor je laptop, desktop, tablet of smartphone gebruiken. 

Speciale software is niet nodig. Online behandelen biedt veel voordelen zoals geen reistijden; je ondergaat jouw behandeling in eigen vertrouwde omgeving.

Online diagnose en behandeling / E-health wordt ook ondersteund door Nederlandse Zorg autoriteit (NZa)

Welke psychische aandoeningen/klachten worden behandeld door GGZonline?

Wij zijn er voor iedereen met klachten op het gebied van onder andere depressie, angst, dwang en/of psychotrauma (PTSS) 

EMDR behandeling: Wat bekent dat?

EMDR is een behandelmethodiek die in Nederland als 1e keuze therapie geldt bij trauma’s en angsttoornissen. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode. (zie ook https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/)

GGZonline heeft zeer speciale en professionele software ter beschikking om tijdens een online behandeling EMDR te kunnen toepassen. Deze manier van EMDR gebruiken is zeer succesvol gebleken.

Zijn de behandelaren psychologen?

Alle therapeuten bij GGZonline zijn psychologen. Je hebt tijdens de behandeling contact met de behandelende psycholoog en met de regiebehandelaar. Volgens de richtlijnen van het Ministerie VWS en de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) is de regiebehandelaar een GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater.

De regiebehandelaar bepaalt de diagnose conform de DSM-5 indeling, heeft tijdens de behandeling regelmatig contact met jou en de psycholoog en is betrokken bij de afsluiting van de behandeling en maakt de eindrapportage en terugkoppeling naar de verwijzer.

Betalingen & verzekering

Hoe werkt het met de betaling van de facturen?

GGZonline biedt specialistische niet gecontracteerde geestelijke gezondheidszorg die onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar valt en werkt zonder wachtlijsten. Dit houdt in dat u altijd recht heeft op een (al dan niet gedeeltelijke) vergoeding wanneer u een Nederlandse zorgverzekeringspolis heeft. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw zorgverzekeraar en polis. GGZonline berekent 94% van de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven.

Heeft u een volledige restitutiepolis, dan worden de kosten van GGZonline volledig vergoed. Heeft u een natura polis, dan moet u rekening houden met een eigen bijdrage.

U krijgt als cliënt maandelijks een factuur voor de gesprekken die u heeft gehad. Deze factuur vermeldt de prestatiecodes van deze gesprekken. De meest voorkomende prestatiecodes bij GGZonline zijn de CO0652 (voor een intakegesprek bij een WO-psycholoog van 75 minuten) en de CO0717 (voor een behandelgesprek bij een WO-psycholoog van 75 minuten). *

U betaalt de factuur en kunt deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar om een vergoeding te krijgen.

*De prestatiecodes kunnen per behandelaar, duur van het gesprek variëren, maar ook de toepasselijke setting verschillen. Zie onderstaande link voor meer prestatiecodes. Binnen GGZonline ontvangt u de zorg binnen de setting Ambulant – Setting III. Daarbinnen wordt afhankelijk van uw zorgvraag monodisciplinaire of multidisciplinaire zorg in gezet. Mocht u willen weten hoeveel onder uw polis wordt vergoed, dan kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Privacy

Is het beeldbellen wel veilig? Hoe zit dat met de privacy?

Wij maken gebruik van Webcamconsult zodat het beeldbellen beveiligd is. Je krijgt van ons hiervoor een code nadat je bent aangemeld.

Wie krijgt mijn gegevens te zien?

In principe krijgen zowel jij als jouw huisarts (als verwijzer) het rapport waarin de diagnose én het resultaat van de behandeling is beschreven. Dat nemen wij met jou en je huisarts door.

In onze behandelovereenkomst vragen wij jou al om toestemming om dat te mogen doen. Tenzij je zelf actief aangeeft de toestemming terug te trekken, krijgt de huisarts dus ook de informatie. Dit zal via beveiligde mail gebeuren.

Beeldbellen

Heeft een cliënt speciale software nodig op zijn computer?

Nee, je hebt geen speciale software nodig. En je hoeft ook geen software te downloaden. Het enige dat je nodig hebt is een email adres.

Na aanmelding krijg je een link toegestuurd waarmee je terecht komt in de ‘omgeving’ van Embloom, waar een vragenlijst kan worden ingevuld. Deze vragenlijst helpt je om tot een 1e diagnose te komen.

Daarna krijg je een link en een code om in te loggen bij Webcamconsult, een beveiligde beeldbellen omgeving. Je kan vanaf 30 minuten voorafgaand aan de afspraak inloggen en je komt dan in de virtuele wachtkamer. De behandelende psycholoog kan je dan binnen laten komen in de ‘virtuele spreekkamer’.

Je kan gebruik maken van een desktop, een laptop of een tablet. Ook met een goede smartphone kan je zonder meer inloggen.

Ik heb helemaal geen ervaring met computers/beeldbellen, wat nu?

Het is geen enkel probleem als je weinig ervaring met computers hebt, of met beeldbellen. Het enige dat je nodig hebt is een email adres.

Je krijgt van ons een link toegestuurd. Als je daarop klikt kom je terecht bij een automatische vragenlijst. Vervolgens krijg je ook een link toegestuurd waarmee je vanaf een half uur voor de eerste afspraak kunt inloggen bij Webcamconsult. Alles gaat daarna automatisch.

Moet een cliënt in Nederland wonen?

Het maakt niet uit waar je woont. Je kan dus ook in het buitenland wonen. Er wonen heel veel Nederlanders in het buitenland die zorg nodig hebben. Ook wanneer jij in een andere ‘tijdszone’ woont is behandeling bij GGZonline geen enkel probleem.

Indien je geen Nederlands spreekt, maar wel Engels gaan we kijken of een Engelstalige behandelaar beschikbaar is.

Overig

Hoe krijg ik als verwijzer terugkoppeling?

Zowel de cliënt als de verwijzer krijgen van ons na afronding van de behandeling een eindrapportage. Bij aanvang van de behandeling wordt aan jou gevraagd hiervoor toestemming te geven.

Waarom moet ik een behandelovereenkomst tekenen?

De behandelovereenkomst is een juridische verplichting om in behandeling te komen bij GGZonline.

U heeft deze behandelovereenkomst nodig om uw kosten vergoed te krijgen van uw ziektekostenverzekering.

In deze behandelovereenkomst staan de afspraken vermeld die met u als cliënt zijn gemaakt. Deze behandelovereenkomst voldoet aan verschillende eisen, richtlijnen, wet- en regelgeving zoals is omschreven in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Is een verwijzing/verwijsbrief van een huisarts of psychiater nodig.

Je kan je ook aanmelden voor een behandeling zonder een verwijzing van een huisarts of psychiater. Echter, GGZonline beveelt het aan dat een cliënt wel eerst contact zoekt met een huisarts, want ook na de behandeling is het van belang dat de huisarts jou verder begeleidt.

Een verwijsbrief is belangrijk als je de kosten wilt declareren bij de ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar vergoedt alleen de kosten als de verwijsbrief van een huisarts of psychiater is gedateerd VOORDAT de diagnose en behandeling is gestart. Daar moet je dus wel rekening mee houden.

Voor burn-out/burn-out klachten heb je geen verwijsbrief nodig. Ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten voor een burn-out behandeling niet. De kosten voor een burn-out behandeling worden meestal wel vergoed door de werkgever. Je moet dat vooraf met de werkgever overleggen.

GGZonline kan, als je dat wenst, vooraf met de werkgever contact opnemen om uitleg over de behandeling te geven.

Mijn klachten zijn heel ernstig! Kan ik wel geholpen worden?

Dit is een veel gestelde vraag! Inderdaad, veel cliënten geven aan dat zij hun klachten als zeer ernstig en belemmerend ervaren. Bijna niets lukt meer en alles ziet er somber en slecht uit…! Dat is een heel normaal beeld.

Gelukkig zijn de behandelingen bewezen succesvol en meer dan 90% van mensen met depressies en angstklachten ervaren snel verlichting van hun klachten. Circa 70-80% wordt zelfs weer helemaal klachtenvrij en bij 20-40% worden de klachten zodanig gering, dat zij er goed mee kunnen omgaan.

Bij GGZonline wordt er de nadruk op gelegd om in eerste instantie de ernst van de klachten snel af te laten nemen, de “pijn” weg te halen. Je hebt dan snel het gevoel weer gewoon mee te kunnen doen in de maatschappij, een gewoon leven te kunnen leiden. EMDR (zie www.emdr.nl) kan daar een uitstekend hulpmiddel bij zijn.

Daarnaast gaan we, daar waar mogelijk, 2 sessies per week inplannen om zo snel mogelijk tot resultaten te komen.