Wordt online therapie ook gewoon vergoed?

“Wordt online therapie ook gewoon vergoed?”

Wij vinden het als therapeuten altijd best naar om deze vraag te horen. Niet omdat wij hierop geen antwoord weten of niet willen geven. Wij vinden dit geen prettige vraag omdat hieruit blijkt dat de mogelijke kosten van therapie voor sommige mensen een obstakel zijn.

Als zorgmedewerkers vinden wij dit heel vervelend om te horen. Het feit dat er mensen zijn die klachten hebben en houden omdat de kosten hun behandeling en genezing in de weg staan, vinden wij een verschrikking.

Naar onze mening zou goede (psychische) zorg voor iedereen beschikbaar moeten zijn, ongeacht de omstandigheden!

Maar helaas kennen ook wij de realiteit, kosten kunnen soms een factor zijn. Om die reden hebben wij ons uiterste best gedaan om alle vergoedingen die er vanuit overheid of verzekeringen zijn, ook beschikbaar te krijgen voor onze cliënten.

We leggen u in dit artikel uit wat dit voor u precies betekent.

Online psychische zorg bij GGZ online wordt op dezelfde manier vergoed

Wij zijn een door het ministerie van Volksgezondheid erkende gespecialiseerde GGZ instelling. Dit betekent dat de overheid erkent dat wij onze diagnosestelling en de bijpassende zorg, volgens de richtlijnen van onze beroepsgroep doen.

Hierdoor vallen wij ook binnen dezelfde vergoedingenstructuur als praktijken die psychische zorg op de “gewone” manier doen. Onze therapie valt dus binnen de dekking van de basispolis ziektekosten verzekering. Het maakt hiervoor niet uit bij welke ziektekostenverzekeraar u bent verzekerd.

De adviesprijzen voor de specialistische GGZ worden in Nederland jaarlijks door de Nederlands Zorgautoriteit (NZA) vastgesteld. Vaak zitten wij onder deze tarieven, waardoor de eigen bijdrage voor onze zorg lager uitvalt.

De verzekeraars betalen bij een naturapolis voor niet gecontracteerde zorg meestal ongeveer 70% van het NZa tarief. Dit is vaak hoger bij een restitutiepolis, hierbij wordt meestal 100% vergoed. De cliënt met een naturapolis moet hierdoor in veel gevallen een deel van de behandelkosten zelf betalen. Dit noemen we de eigen bijdrage. Verder is het eigen risico van toepassing.

Kosten van de online psychische zorg

De kosten voor online psychische zorg zijn dus hetzelfde als voor psychische zorg die niet online wordt gegeven. Bij ons ontvangt u na de behandeling een factuur met de kosten en de specificatie hiervan. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar en deze vergoeding gebruiken om de factuur te betalen. Houd u wel rekening met de mogelijke eigen bijdrage in het geval dat uw zorgverzekeraar niet 100% van de kosten vergoed.
Voor het vergoed krijgen van de zorg, is het belangrijk dat u naar ons verwezen wordt door uw huisarts of een psychiater. Wanneer u een dergelijke verwijzing heeft, wordt de psychische zorg vergoed.
wordt online therapie vergoed

Bij GGZonline bieden wij specialistische geestelijke gezondheidszorg aan.

Online therapie bij GGZ online

We hopen u uit te hebben gelegd op welke manier de kosten en vergoeding tot stand komen. Online zorg is dus niet duurder en wordt niet minder vergoed van dan andere vormen van psychische therapie.

Wij hopen dat ook dat zoveel mogelijk mensen die baat hebben bij psychische zorg, de stap nemen om die zorg ook daadwerkelijk te vinden Wij staan voor u klaar om u te informeren over wat we in uw situatie kunnen doen. We komen graag met u in contact, omdat in onze ogen iedereen recht heeft op goede zorg.

Meld je vandaag nog aan

Kan je wel wat hulp gebruiken? Meld je direct aan via de knop hieronder.