Verwijzers en cliënten van harte welkom bij GGZonline

Verwijzers en cliënten die vermoeden dat zij een psychische aandoening hebben, zijn vanaf mei 2020 van harte welkom om de online dienstverlening van GGZonline te ervaren. Als u zich aanmeldt wordt u snel gebeld (binnen 24 uur). U krijgt dan uitleg over de behandelmogelijkheden. Er wordt snel een afspraak voor u gemaakt met een ervaren psycholoog. U krijgt een link naar de eerste vragenlijsten die onderwerp van gesprek zijn bij uw eerste afspraak.

Online diagnostiek en behandeling, gewoon vanuit uw huis: onafhankelijk, met aandacht voor alle aspecten die van invloed kunnen zijn op uw klachten. Tijdens de eerste afspraak wordt er een diagnose gemaakt en met u overlegd wat de beste behandeling zal zijn. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw persoonlijke omstandigheden. Daarna wordt er met u de vervolgafspraken ingepland. Zoveel mogelijk gaan we de behandeling zo intensief mogelijk maken. Dat betekent dat we 2 behandelingen per week gaan inplannen. Uit wetenschappelijk onderzoek is namelijk gebleken dat een intensieve behandeling snellere en betere resultaten oplevert .

Wij hopen u spoedig te kunnen begroeten in ons online centrum!

Team  GGZonline