Ogólne zasady i warunki

Nasze usługi podlegają Ogólnym Warunkom DostawGGZ Nederland .

Jakie są ogólne warunki dostawy GGZ (ALV)?
Jeśli otrzymasz pomoc od GGZonline, wspólnie ustalimy sposób leczenia. Do tych ustaleń należy ALV. ALV nie określa, jakiej pomocy potrzebuje dana osoba, tylko do czego GGZonline i Ty musicie się stosować. Na przykład zasady dotyczące bezpieczeństwa i prywatności. Ale też jakie informacje GGZonline powinno podać. I że trzeba się wylegitymować.

Prawa i obowiązki
Zasady działania ALV nie są nowe. ALV zawiera tematy, które od pewnego czasu funkcjonują w ramach ustawy o umowie o świadczenie usług medycznych. Ustawa ta określa prawa i obowiązki klientów w opiece zdrowotnej. Warunki dostawy zostały przyjęte w całym kraju i wypracowane w porozumieniu z GGZ Nederland, Platformą Krajową GGZ, Federacją Pacjentów NPCF i Stowarzyszeniem Konsumentów.

Pobierz tutaj Ogólne warunki handlowe GGZonline