Proces w kierunku diagnozy i programu leczenia

Opcja 1: Diagnoza z własnej praktyki (Ty lub doradca możecie wspierać klienta)

 

Twój klient przychodzi do twojej praktyki. POH GGZ (lub inny profesjonalista) rejestruje go w GGZonline i pozostaje obecny w celu udzielenia wsparcia. Może to być szczególnie przydatne między innymi w przypadku digibitów. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego następuje sprawdzenie informacji (w tym listu polecającego) i bardzo szybko klient otrzymuje telefon i informację o całym procesie oraz umawia się na 1. rozmowę wstępną. Termin ten zostanie potwierdzony klientowi drogą mailową. Po zatwierdzeniu danych, przed pierwszym spotkaniem online, Twój klient otrzyma link do bezpiecznego środowiska Embloom (dawniej Telepsy), gdzie klient będzie mógł odpowiedzieć na kwestionariusze zgodne z podstawową prośbą o pomoc. Celem jest, aby klient odpowiedział na te pytania przed pierwszą rozmową online. Na kilka dni przed planowanym pierwszym spotkaniem, klient otrzyma e-mail z wyjaśnieniem i linkiem do Konsultacji Webcam. To jest nasza bezpieczna praktyka leczenia online. Co więcej, klient nie musi posiadać na swoim komputerze żadnego specjalnego oprogramowania ani pobierać żadnego programu. Ten link umożliwia klientowi kontakt z psychologiem. Pół godziny przed wizytą, korzystając z linku, klient może już zająć miejsce w tzw. cyfrowej poczekalni. Stamtąd psycholog “odbiera” klienta na rozmowę. Podczas pierwszego spotkania psycholog przechodzi następnie z klientem przez proces diagnostyczny, aby dojść do pełnej diagnozy. W razie potrzeby umawia się kilka wizyt, aby właściwie ocenić dolegliwości i objawy. W regularnych odstępach czasu będzie to wiązało się z kierunkowym ćwiczeniem. Ostateczne rozpoznanie stawiane jest przy udziale wielodyscyplinarnego zespołu lekarzy, którzy brali udział w procesie diagnostycznym. Wspólnie z klientem i lekarzem prowadzącym psycholog opracowuje program leczenia i ustala terminy wizyt kontrolnych.

 

Opcja 2: Klient rejestruje się z domu i uzyskuje dostęp do środowiska praktyki GGZonline

 

Twój klient rejestruje się online w domu w serwisie GGZonline na swoją wizytę. Najlepiej, jeśli Twój klient otrzymał już od Ciebie list polecający, który może przesłać podczas rejestracji. List kierujący jest niezbędny do podjęcia leczenia. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego następuje sprawdzenie informacji (w tym listu polecającego) i bardzo szybko klient otrzymuje telefon i informację o całym procesie oraz umawia się na 1. rozmowę wstępną. Termin ten zostanie potwierdzony klientowi drogą mailową. Po zatwierdzeniu danych, przed pierwszym spotkaniem online, Twój klient otrzyma link do bezpiecznego środowiska Embloom (dawniej Telepsy), gdzie klient będzie mógł odpowiedzieć na kwestionariusze zgodne z podstawową prośbą o pomoc. Celem jest, aby klient odpowiedział na te pytania przed pierwszą rozmową online. Na kilka dni przed planowanym pierwszym spotkaniem, klient otrzyma e-mail z wyjaśnieniem i linkiem do Konsultacji Webcam. To jest nasza bezpieczna praktyka leczenia online. Co więcej, klient nie musi posiadać na swoim komputerze żadnego specjalnego oprogramowania ani pobierać żadnego programu. Ten link umożliwia klientowi kontakt z psychologiem. Pół godziny przed wizytą, korzystając z linku, klient może już zająć miejsce w tzw. cyfrowej poczekalni. Stamtąd psycholog “odbiera” klienta na rozmowę. Podczas pierwszego spotkania psycholog przechodzi następnie z klientem przez proces diagnostyczny, aby dojść do pełnej diagnozy. W razie potrzeby umawia się kilka wizyt, aby właściwie ocenić dolegliwości i objawy. W regularnych odstępach czasu będzie to wiązało się z kierunkowym ćwiczeniem. Ostateczne rozpoznanie stawiane jest przy udziale wielodyscyplinarnego zespołu lekarzy, którzy brali udział w procesie diagnostycznym.