List polecający

Minimalne wymagania dla listu polecającego to:

Data skierowania (może to być do sześciu miesięcy przed datą pierwszego leczenia)

Nazwisko i stanowisko osoby odsyłającej

Kod AGB lekarza kierującego

Kod rejestracyjny BIG osoby odsyłającej

Dane klienta (nazwisko i adres oraz data urodzenia)

Wskazanie na zaburzenia psychiczne lub ich podejrzenie.

Ewentualne nazwanie zaburzenia (kod DSM-5 lub inny), uzupełnione o pytanie z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Wskazanie skierowania na leczenie do Specjalistycznych Służb Zdrowia Psychicznego

Podpis osoby kierującej (i pieczątka praktyki, jeśli dotyczy)

list polecający

O GGZonline

Krótkie wprowadzenie. GGZonline to ogólnopolski internetowy specjalistyczny ośrodek leczenia chorób psychicznych dla klientów z podejrzeniem choroby psychicznej. Naszym celem jest zaoferowanie każdemu, bez czasu oczekiwania, odpowiedniego i skutecznego leczenia online, gdzie wyniki są najważniejsze. GGZonline jest uznany przez Ministerstwo Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu : AGB Code 22221101
  • Pracujemy całkowicie online
  • Są uznaną instytucją zdrowia psychicznego
  • Prawie nie ma list oczekujących.
  • I oferują dostosowane do potrzeb leczenie online
ggz online

Jak możemy Ci pomóc?

GGZonline to w pełni internetowa placówka zdrowia psychicznego. Zapewniamy specjalistyczną opiekę w zakresie zdrowia psychicznego (SGGZ). Możemy więc zaoferować dłuższe zabiegi. Jesteśmy ogólnopolskim ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym. Zajmujemy się leczeniem klientów z zaburzeniami psychicznymi np.
depresja
lub
zaburzenie lękowe
. Każdy ubezpieczyciel zdrowotny zwraca większość kosztów (około 80%). Nie mamy list oczekujących, więc możesz szybko otrzymać leczenie. Nasza terapia obejmuje terapię poznawczo-behawioralną, terapię schematyczną oraz EMDR.

Pracujemy w pełni online, korzystając z najnowszych innowacji, takich jak bezpieczne wywoływanie zdjęć, e-learning i e-zdrowie. Dzięki temu jesteśmy placówką służby zdrowia bez fizycznej lokalizacji. Oferuje to więc dużą wygodę dla użytkownika. Jesteśmy uznani przez Ministerstwo Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu za placówkę WTZi (placówka GGZ).