Czas oczekiwania

Poniżej przedstawiamy aktualne czasy oczekiwania w tygodniach według stanu i etapu.

Zaburzenia lękowe

– Aktualny czas oczekiwania na aplikację : 1
– Czas oczekiwania na aplikację (ostatnie 2 tygodnie) : 2
– Czas oczekiwania na leczenie (ostatnie 2 tygodnie) : 1

Depresja

– Aktualny czas oczekiwania na aplikację : 1
– Czas oczekiwania na aplikację (ostatnie 2 tygodnie) : 2
– Czas oczekiwania na leczenie (ostatnie 2 tygodnie) : 1

Okres oczekiwania na aplikację to okres w tygodniach pomiędzy rejestracją, kiedy wszystkie informacje (takie jak pełne skierowanie) są u nas, a pierwszym naborem.
Czas oczekiwania na leczenie to czas oczekiwania od ostatniego pobrania do rozpoczęcia leczenia.

 

pomoc psychologiczna

O GGZonline

Krótkie wprowadzenie. GGZonline to ogólnopolska internetowa Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego dla klientów z podejrzeniem choroby psychicznej. Naszym celem jest zaoferowanie każdemu, bez czasu oczekiwania, odpowiedniego i skutecznego leczenia online, gdzie wyniki są najważniejsze. GGZonline jest uznawany przez Ministerstwo VWS: AGB Code 22221101

  • Pracujemy całkowicie online
  • Są uznaną instytucją zdrowia psychicznego
  • Prawie nie ma list oczekujących.
  • I oferują dostosowane do potrzeb leczenie online
ggz online

Co robimy?

GGZonline to w pełni internetowa placówka zdrowia psychicznego. Zapewniamy specjalistyczną opiekę w zakresie zdrowia psychicznego (SGGZ). Możemy więc zaoferować dłuższe zabiegi. Jesteśmy ogólnopolskim ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym. Zajmujemy się leczeniem klientów z zaburzeniami psychicznymi np.
depresja
lub
zaburzenie lękowe
. Każdy ubezpieczyciel zdrowotny zwraca większość kosztów (około 80%). Nie mamy list oczekujących, więc możesz szybko otrzymać leczenie. Nasza terapia obejmuje terapię poznawczo-behawioralną, terapię schematyczną oraz EMDR.

Pracujemy w pełni online, korzystając z najnowszych innowacji, takich jak bezpieczne wywoływanie zdjęć, e-learning i e-zdrowie. Dzięki temu jesteśmy placówką służby zdrowia bez fizycznej lokalizacji. Oferuje to więc dużą wygodę dla użytkownika. Jesteśmy uznani przez Ministerstwo Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu za placówkę WTZi (placówka GGZ).