Informacje dla osób kierujących

GGZonline to ogólnopolska internetowa placówka lecznicza zajmująca się Specjalistyczną Opieką nad Zdrowiem Psychicznym. Praktycznie rzecz biorąc, GGZonline będzie oferować również zabiegi Basic GGZ, ponieważ czasami przejście z SGGZ na BGGZ lub odwrotnie jest pożądane w interesie klienta. GGZonline jest uznany przez Ministerstwo Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu i posiada licencję WTZi o kodzie AGB 22221101. GGZonline oferuje pełną diagnostykę i leczenie online dla klientów z podejrzeniem choroby psychicznej. Warunkiem zgłoszenia się na leczenie w GGZonline jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub psychiatry do Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Psychicznej.

GGZonline skupia się szczególnie na klientach z depresją/zaburzeniami depresyjnymi i zaburzeniami lękowymi.

Kto jest uprawniony?

Każdy klient z list polecający do Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Psychicznej mogą zgłaszać się online na leczenie. GGZonline mapuje wszystkie objawy zdrowia psychicznego klienta, dzięki czemu potrzeby opieki nad nim i jej nasilenie są natychmiast jasne. Wykorzystujemy do tego celu triage i różne drzewa decyzyjne. W razie potrzeby w diagnostykę angażujemy również system klienta.

Po wykonaniu diagnostyki GGZonline omawia z klientem wyniki, a psycholog od razu omawia program leczenia i umawia się na pierwsze zabiegi. GGZonline nadal dobrze informuje polecającego. GGZonline przekazuje raport końcowy lekarzowi rodzinnemu lub psychiatrze (jeśli jest on osobą kierującą).

W miarę możliwości psycholog tworzy z klientem program terapeutyczny dla intensywnej terapii, czyli 2 sesje terapeutyczne w tygodniu. Dzięki temu skraca się czas leczenia i osiąga lepsze wyniki leczenia.

Zalety GGZonline

– Krótka lista oczekujących
– Możliwe jest leczenie intensywne (2 sesje w tygodniu)
– Brak czasu podróży dla klienta
– Zabiegi online możliwe są również wieczorami i w weekendy.
– Ubezpieczona Specjalistyczna Opieka Zdrowotna Psychiczna (ubezpieczyciel zwraca ok. 80% wartości
koszty zafakturowane)

leczenie w ggzonline | informacje

Zainteresowany lub potrzebujesz więcej informacji?

Następnie pobierz broszurę dla polecających z wszystkimi informacjami poniżej lub skontaktuj się z nami już dziś skontaktuj się z nami już dziś.