O GGZonline

Krótkie wprowadzenie. GGZonline to ogólnopolski internetowy specjalistyczny ośrodek leczenia chorób psychicznych dla klientów z podejrzeniem choroby psychicznej. Naszym celem jest zaoferowanie każdemu, bez czasu oczekiwania, odpowiedniego i skutecznego leczenia online, gdzie wyniki są najważniejsze. GGZonline jest uznawany przez Ministerstwo VWS: AGB Code 22221101

  • Pracujemy całkowicie online
  • Są uznaną instytucją zdrowia psychicznego
  • Prawie nie ma list oczekujących.
  • I oferują dostosowane do potrzeb leczenie online
ggz online
Wizja ggz online

Jasna wizja

Nasza wizja jest jasna; zapewnić odpowiednie i skuteczne leczenie każdemu, kto potrzebuje pomocy, w odpowiednim czasie i w sposób dostosowany do potrzeb. Czy to możliwe? Tak! Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu dzisiejszych możliwości cyfrowych. Cały proces, od rejestracji po opiekę posprzedażową, zaprojektowaliśmy cyfrowo, nie rezygnując z osobistego kontaktu. Rzeczywiście, poprzez właściwe wykorzystanie naszej unikalnej terapii EMDR online, często osiągamy bardzo dobre wyniki dla klienta z jego znajomego środowiska osobistego. Jeśli chodzi o nas, to jest to rozwiązanie korzystne dla obu stron.

Co robimy?

GGZonline to w pełni internetowa placówka zdrowia psychicznego. Zapewniamy specjalistyczną opiekę w zakresie zdrowia psychicznego (SGGZ). Możemy więc zaoferować dłuższe zabiegi. Jesteśmy ogólnopolskim ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym. Zajmujemy się leczeniem klientów z zaburzeniami psychicznymi np.
depresja
lub
zaburzenie lękowe
. Każdy ubezpieczyciel zdrowotny zwraca większość kosztów (około 60%). Nie mamy list oczekujących, więc możesz szybko otrzymać leczenie. Nasza terapia obejmuje terapię poznawczo-behawioralną, terapię schematyczną oraz EMDR.

Pracujemy w pełni online, korzystając z najnowszych innowacji, takich jak bezpieczne wywoływanie zdjęć, e-learning i e-zdrowie. Dzięki temu jesteśmy placówką służby zdrowia bez fizycznej lokalizacji. Oferuje to więc dużą wygodę dla użytkownika. Jesteśmy uznani przez Ministerstwo Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu za placówkę WTZi (placówka GGZ).