De verschillende oorzaken van een paniekaanval

De verschillende oorzaken van een paniekaanval

Het kan zijn dat u niet in gevaar bent, maar dat uw lichaam toch reageert alsof het in gevaar is.

Als de angstreactie helemaal niet in verhouding staat tot de situatie waarin u zich bevindt, dan is er sprake van een paniekaanval. Wat een paniekaanval precies inhoudt en waardoor het komt, leest u in onderstaande artikel.

Vanzelfsprekend hebben we ook aandacht voor de behandeling van een paniekaanval.

Wat is een paniekaanval?

Tijdens een paniekaanval, ontstaat er een lichamelijke reactie in uit verhouding is met wat de situatie op dat moment vraagt. Uw lichaam komt in een ‘fight-flight-freeze’ staat. In deze staat worden verschillende hormonen vrijgegeven. De bekendste hiervan is adrenaline. Bij daadwerkelijk gevaar kunnen deze hormonen erg handig zijn, doordat ze ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk kunt reageren. Helaas leiden ze bij een paniekaanval alleen maar tot ongemak.

Een paniekaanval doormaken is erg vervelend. Toch overkomt het minimaal 10% van de bevolking minimaal eens in het leven. Sommige mensen zullen er vaker dan eenmaal last van hebben.

Welke criteria horen bij een paniekaanval?

Internationaal worden er afspraken gemaakt over welke criteria van toepassing zijn op een bepaalde psychische stoornis op basis van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten. Deze criteria staan in de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)’.

Zo staan er in de DSM-5 de criteria voor een paniekaanval. Deze zijn als volgt:

‘Een plotselinge golf van intense angst of intens onbehagen die binnen enkele minuten een piek bereikt, en die gepaard gaat met vier (of meer) van de volgende symptomen.

Cardiopulmonale symptomen

 • Hartkloppingen, bonzend hart of versnelde hartslag;
 • Pijn of een onaangenaam gevoel op de borst;
 • Gevoelens van ademnood of verstikking;
 • Het gevoel naar adem te snakken.

Autonome symptomen

 • Transpireren; 
 • Koude rillingen of opvliegers.
 • Gastro-intestinale symptomen:
 • Misselijkheid of maag- en/of buikklachten.
 • Neurologische symptomen:
 • Trillen of beven;
 • Paresthesieën (verdoofd of tintelend gevoel);
 • Een gevoel van duizeligheid, onvastheid, licht in het hoofd zijn of flauwvallen.
 • Psychiatrische symptomen:
 • Derealisatie (gevoelens van onwerkelijkheid) of depersonalisatie (het gevoel van zichzelf vervreemd te zijn);
 • De vrees om de zelfbeheersing te verliezen of ‘gek te worden’
 • De vrees om dood te gaan.

Ontstaat er ongerustheid over een mogelijke nieuwe paniekaanval of blijven onverwachte paniekaanvallen zich herhalen, dan spreken we over een paniekstoornis.

Wat is de oorzaak van paniekaanvallen?

De precieze oorzaak voor paniekaanvallen is niet bekend. Het is niet duidelijk waarom sommige mensen dit wel doormaken en andere mensen dit nooit zullen doormaken. Wel zijn er aantal factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van een paniekaanval.

Een aantal van deze oorzaken zijn genetica, stress, drugsgebruik, cafeïne inname, fobieën en andere psychologische aandoeningen. Daarnaast speelt ook het geslacht mee. Vrouwen hebben namelijk een grotere kans op het krijgen een paniekaanval.

Ook opvoeding en eerdere ervaringen vergroten de kans op paniekaanvallen. Zo kan het zijn dat bepaalde plekken, situaties, gedachtes of emoties extra angst oproepen. Deze angst kan dan als het waren escaleren en leiden tot een paniekaanval. Als er een paniekaanval ontstaat na een duidelijke oorzaak, dan is er vaak sprake van een fobie.

oorzaken paniekaanval

Bij GGZonline bieden wij specialistische geestelijke gezondheidszorg aan.

Een goede behandeling bij GGZonline

Heeft u last van paniekaanvallen of heeft u ze gehad en bent bang voor een volgende? Dan is het verstandig om psychologische hulp in te schakelen. De psychologen van GGZonline helpen graag bij u herstel door (hoog)intensief, online therapie.

Tijdens de therapie zult u handvatten krijgen die helpen bij het omgaan met een paniekaanval en zult u met uw psycholoog aan de slag gaan om toekomstige paniekaanvallen te voorkomen. Maak voor deze professionele hulp snel een afspraak bij GGZonline!

Meld je vandaag nog aan

Kan je wel wat hulp gebruiken? Meld je direct aan via de knop hieronder.