Kosten en verzekering

De diagnostiek en behandeling bij GGZonline worden vergoed vanuit de basisverzekering. U dient wel rekening te houden met een eigen bijdrage (zie hieronder voor meer informatie) en met het wettelijke eigen risico van € 385,- (2022), en met de eventueel door u gekozen aanvulling op uw eigen risico die in uw verzekeringspolis staat. Wij adviseren u met uw zorgverzekeraar contact op te nemen voor meer informatie.

“Vanwege de hard groeiende inflatie zijn veel kosten voor GGZonline de afgelopen tijd snel toegenomen. Daardoor zullen de kosten voor onze cliënten helaas ook iets gaan toenemen. Ook de loonkosten die zijn bepaald in het CAO GGZ zijn gestegen. GGZonline brengt 94% van de door de Nederlandse overheid (NZa) vastgestelde maximumtarieven in rekening.

Met ingang van 1 januari 2022 is in de GGZ de invoering van het zogenoemde Zorgprestatiemodel ingevoerd.
Het is niet zo dat de zorg door het Zorgprestatiemodel anders is geworden. Wel is de wijze van het bekostigen veranderd.

U zult zien dat uw nota’s eenvoudiger zijn geworden. U kan bijvoorbeeld precies zien op welke datum en met wie u een consult heeft gehad.

Zie ook bij Veel gestelde vragen, “Wat verandert er voor u in 2022?

Betaling van de behandelkosten

De behandeling bij GGZonline valt onder de basis zorgverzekering. De meeste basis ziektekostenverzekeringen dekken de kosten voor die specialistische GGZ-zorg alleen voor 100% indien er een contract is tussen de behandelaar en de verzekering. In het geval van GGZonline zijn die contracten er nog niet. In dat geval betaalt de verzekering veelal een percentage van de werkelijke kosten voor de behandeling. Dit kan voor verreweg de meeste verzekeringspolissen variëren tussen ca. 70% en 80%. Er zijn enkele polissen die zelfs 85% vergoeden. Daarnaast zijn er enkele ‘budget-polissen’ , die een lagere maandpremie in rekening brengen, die 65% vergoeden. Dat is dus afhankelijk van de verzekering. Wanneer je zorgverzekeraar de kosten voor de behandeling niet voor 100% vergoedt, verwachten wij dat je het verschil betaalt. Dat verschil heet de eigen bijdrage. GGZonline brengt 94% van de door de Nederlandse overheid (NZa) vastgestelde maximumtarieven in rekening.

Het kan zijn dat je een restitutiepolis hebt. In dat geval wordt wel door de verzekering 100% vergoed. Vragen over dit onderwerp kun je stellen aan jouw behandelaar of contactpersoon bij GGZonline  (088-2015500) en ook aan je Zorgverzekeraar.

Voor de intake en behandeling worden kosten in rekening gebracht. Voor het oriënterende vrijblijvende gesprek worden geen kosten in rekening gebracht.

Zorg ervoor dat u tijdig de behandelovereenkomst tekent. Dit is nodig om uw ziektekosten vergoed te krijgen (zie bij Veel gestelde vragen: Waarom moet ik een behandelovereenkomst tekenen?)

Over GGZonline

Even kennismaken. GGZonline is een landelijk werkend online Specialistische GGZ behandelcentrum voor cliënten met een vermoeden van een psychische aandoening. Ons doel is om iedereen, zonder wachttijden, een passende en effectieve online behandeling te bieden waarbij het resultaat voorop staat. GGZonline is erkend door het Ministerie van VWS : AGB Code 22221101

  • We werken volledig online
  • Zijn een erkende GGZ instelling
  • Hebben nauwelijks wachtlijsten
  • En bieden op maat gemaakte online behandelingen
ggz online