Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van GGZ Nederland van toepassing.

Wat zijn de algemene leveringsvoorwaarden GGZ (ALV)?
Als u hulp krijgt van GGZonline, dan maken we samen afspraken over de behandeling. Bij deze afspraken horen de ALV. In de ALV staat niet welke hulp iemand nodig heeft, maar wel waar GGZonline en u zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld regels over veiligheid en privacy. Maar ook welke informatie GGZonline u moet geven. En dat u zich moet legitimeren.

Rechten en plichten
De regels van de ALV zijn niet nieuw. In de ALV staan onderwerpen die op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst al langer gelden. Die wet beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De leveringsvoorwaarden zijn landelijk vastgesteld en tot stand gekomen in overleg tussen GGZ Nederland, het Landelijk Platform GGZ, de Patiëntenfederatie NPCF en de Consumentenbond.

Download hier Algemene voorwaarden GGZonline