Verzekerde zorg

GGZonline is een door het ministerie van VWS erkende Specialistische GGZ instelling.

De cliënt kan op het einde van de behandeling de totale factuur en bijbehorende DBC (Diagnose behandel combinatie) informatie indienen bij de ziektekostenverzekeraar. De behandeling, de rapportage en de samenwerking tussen de psycholoog en de regiebehandelaar is conform de eisen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De kosten vallen onder de basispolis van iedere ziektekostenverzekering. GGZonline factureert een lagere prijs, dan de maximale door de NZa toegestane prijzen. GGZ Wijzer factureert ongeveer 87,5% van de toegestane NZa prijs. 
De ziektekostenverzekeraar zal ongeveer 75%-80% van de daadwerkelijk gefactureerde kosten vergoeden.

De factuur en de administratie wordt digitaal aangeleverd aan de cliënt, zodat de cliënt het gemakkelijk kan indienen bij de ziektekostenverzekeraar per email of per app., afhankelijk van de werkwijze van de ziektekostenverzekeraar.

De client dient zelf te checken of zijn/haar verzekeraar wil dat er voorafgaand aan de behandeling toestemming wordt gevraagd middels een machtigingsformulier. Onze frontoffice kan daarbij helpen.

online zorg bij angstklachten | vacatures

Over GGZonline

Even kennismaken. GGZonline is een landelijk werkend online Specialistische GGZ behandelcentrum voor cliënten met een vermoeden van een psychische aandoening. Ons doel is om iedereen, zonder wachttijden, een passende en effectieve online behandeling te bieden waarbij het resultaat voorop staat. GGZonline is erkend door het Ministerie van VWS : AGB Code 22221101

  • We werken volledig online
  • Zijn een erkende GGZ instelling
  • Hebben nauwelijks wachtlijsten
  • En bieden op maat gemaakte online behandelingen
ggz online