Verwijsbrief

De minimale vereisten voor de verwijsbrief zijn:

Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)

Naam en functie van de verwijzer

AGB code van de verwijzer

BIG registratie code van de verwijzer

Gegevens van de cliënt (NAW gegevens en geboortedatum)

Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis, dan wel een vermoeden daarvan.

Eventueel met benoeming van de stoornis (DSM-5 code of op een andere manier), aangevuld met de primaire hulpvraag

Aangeven dat er verwezen wordt naar Specialistische GGZ voor behandeling

Handtekening van de verwijzer (en eventueel praktijk stempel)

verwijsbrief

Over GGZonline

Even kennismaken. GGZonline is een landelijk werkend online Specialistische GGZ behandelcentrum voor cliënten met een vermoeden van een psychische aandoening. Ons doel is om iedereen, zonder wachttijden, een passende en effectieve online behandeling te bieden waarbij het resultaat voorop staat. GGZonline is erkend door het Ministerie van VWS : AGB Code 22221101
  • We werken volledig online
  • Zijn een erkende GGZ instelling
  • Hebben nauwelijks wachtlijsten
  • En bieden op maat gemaakte online behandelingen
ggz online

Hoe helpen wij u?

GGZonline is een volledig online werkende GGZ instelling. Wij bieden specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). Dus wij kunnen langere behandelingen aanbieden. Wij zijn een landelijk werkend diagnostiek- en behandelcentrum. Wij behandelen cliënten met een psychische aandoening zoals een depressie of angststoornis. Elke ziektekostenverzekeraar vergoedt het grootste deel van de kosten (ca. 80%). Wij kennen geen wachtlijsten, dus u kunt snel in behandeling worden genomen. Onze behandeling bestaat o.a. uit cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR.

Wij werken volledig online volgens de laatste innovaties zoals beveiligd beeldbellen, e-learning en e-health. Daarmee zijn wij een zorginstelling zonder een fysieke locatie. Dat biedt dus veel gemak voor u. Wij zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend als WTZi instelling (GGZ instelling).