Kosten en verzekering

De diagnostiek en behandeling bij GGZonline worden vergoed vanuit de basisverzekering. Uw cliënt dient wel rekening te houden met het wettelijke eigen risico van € 385,- (niveau januari 2020) en met de eventueel door de cliënt gekozen aanvulling op het eigen risico.

De cliënt dient zelf te checken of in de polisvoorwaarden van zijn/haar verzekering staat of er voorafgaand aan de behandeling een machtiging moet worden aangevraagd. Onze frontoffice kan daarbij helpen. 

ggz online verzekering

Betaling van de behandelkosten

De behandeling bij GGZonline valt onder de basis zorgverzekering. De meeste basis ziektekostenverzekeringen dekken de kosten voor die specialistische GGZ-zorg alleen voor 100% indien er een contract is tussen de behandelaar en de verzekering. In het geval van GGZonline zijn die contracten er nog niet. In dat geval betaalt de verzekering veelal een percentage van de werkelijke kosten voor de behandeling. Dit is verreweg voor de meeste verzekeringspolissen in de regel 70%-80% van de gefactureerde kosten. Er zijn enkele polissen die zelfs 85% vergoeden. Ook zijn er enkele ‘budget-polissen’ die 65% vergoeden. Dat is dus afhankelijk van de verzekering. Wanneer de verzekering van de cliënt de kosten voor de behandeling niet voor 100% vergoedt, verwachten wij dat de cliënt het verschil betaalt. Dat verschil heet de eigen bijdrage. Het kan zijn dat de cliënt een restitutiepolis heeft. In dat geval wordt wel 100% vergoed door de verzekering. Vragen over dit onderwerp kunt u stellen aan de contactpersoon bij GGZonline (088-2015500).

Voor de intake en behandeling worden kosten in rekening gebracht. Voor het oriënterende vrijblijvende gesprek worden geen kosten in rekening gebracht.

Over GGZonline

Even kennismaken. GGZonline is een landelijk werkend online Specialistische GGZ behandelcentrum voor cliënten met een vermoeden van een psychische aandoening. Ons doel is om iedereen, zonder wachttijden, een passende en effectieve online behandeling te bieden waarbij het resultaat voorop staat. GGZonline is erkend door het Ministerie van VWS : AGB Code 22221101

  • We werken volledig online
  • Zijn een erkende GGZ instelling
  • Hebben nauwelijks wachtlijsten
  • En bieden op maat gemaakte online behandelingen
ggz online

Wat doen wij?

GGZonline is een volledig online werkende GGZ instelling. Wij bieden specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). Dit staat ook beschreven in ons Kwaliteitsstatuut, wat is goedgekeurd door Zorginstituut Nederland. Dus wij kunnen langere behandelingen aanbieden. Wij zijn een landelijk werkend diagnostiek- en behandelcentrum. Wij behandelen cliënten met een psychische aandoening zoals een depressie of angststoornis. Elke ziektekostenverzekeraar vergoedt het grootste deel van de kosten (ca. 70-80% van het bedrag dat wij factureren). Wij kennen geen wachtlijsten, dus u kunt snel in behandeling worden genomen. Onze behandeling bestaat o.a. uit cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR.

De cliënt moet zelf controleren in de polisvoorwaarden van zijn/haar verzekeraar of er voorafgaand aan de behandeling een machtiging moet worden gevraagd bij die verzekeraar. Onze frontoffice kan daarbij assisteren.

Wij werken volledig online volgens de laatste innovaties zoals beveiligd beeldbellen, e-learning en e-health. Daarmee zijn wij een zorginstelling zonder een fysieke locatie. Dat biedt dus veel gemak voor u. U hoeft geen enkele software te downloaden of te installeren. Wij zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend als WTZi instelling (GGZ instelling).